Jdi na obsah Jdi na menu

Stavba modelu

Stavba modelu

 ZAČÍNAME..............

  ObrazekStavbu modelu som začal vyrezaním potrebného počtu profilov - 4 kusy z leteckej preglejky 3 mm, 6 kusov z 3 mm topoľovej preglejky, 18 kusov z 3 mm balzy. ObrazekKoreňové rebrá z leteckej preglejky som použil ako šablony pre konečné dobrúsenie ostatných rebier a pre zhotovené zárezov pre nosníky 8x8 mm a 20x8 mm. Po konečnom opracovaní má sada profilov hmotnosť 260 gramov. Trochu nezvyklá hmotnosť v porovnaní s minimaketami....

Stavba VCHP

ObrazekUstúpil som od svojich zvyklostí a rozhodol som sa postaviť chvostové plochy "americkým" spôsobom - na balzovej plachte. Materiál - balza 120 g/dm3, lepidlo Patex Wood Express. Pôdorys VCHP je vyrezaný z balzy hrúbky 1,5 mm. Na tento základ sú nalepené nosníky z balzy 8 x 8 mm. Nábežná hrana je tvorená nalepenými balzovými lištami 4 x 6 mm. Oblúky sú lamelované z troch vrstiev balzových prúžkov 2 x 4 mm. ObrazekRebrá tvoria 8 mm široké prúžky z balzy hrúbky 3 mm, nalepené v miestach rebier výškovky skutočného stroja. Odtoková hrana je polepená obojstranne prúžkami balzy 1,5 x 5 mm. Po zaschnutí je druhá strana plachty polepená identickým spôsobom.  Polotovar, vybrúsený do profilu za pomoci dotykových šablon má hmotnosť 85 gramov.....

ObrazekStred výškového kormidla je vystužený oceľovým drôtom o priemere 2,5 mm, ohnutým do potrebného tvaru. Vytvarovaná výstuha je vlepená do vyfrézovanej drážky lepidlom Epoxy 1200. Drážka je prelaminovaná skelnou tkaninou. VCHP bude vcelku, nedelená, ovládaná servom Futaba S3051HV, preto stred bolo potreba vystužiť. ObrazekVýškové kormidlo je zavesené na šiestich 3/16" (4,76 mm)hmoždinkových pántoch Robart . V mieste inštalácie závesov sú z obidvoch strán nalepené zosilnenia 15 x 35 mm z balzy 4 mm. Diery pre pánty sú vŕtané za pomoci prípravku Robart. Skosenie nábežnej hrany výškového kormidla umožňuje výchylku kormidla +/- 30°, čo je model tohoto typu aj veľa. Hotová kostra VCHP, pripravená na potiahnutie má hmotnosť 110 gramov....

Stavba ZCHP

  ObrazekZvislá chvostová plocha je stavaná tak isto ako VCHP - základ tvorí plachta z balzy hrúbky 1,5 mm (120g/dm3). Steven a nábežnú hranu smerového kormidla tvoria obojstranne nalepené lišty z balzy 5 x10 mm, rebrá sú z líšt 3 x 5 mm. Nábežná hrana kýlovky je z obojstranne nalepených líšt 3 x 6 mm. ObrazekOdtoková hrana je obojstranne polepená prúžkom balzy 1,5 x 4 mm. Prúžok je predtvarovaný po namočení v horúcej vode a nalepený Patexom. Horný oblúk kýlovky je lamelovaný z troch púžkov balzy 2 x 5 mm. Po vyschnutí je polotovar obrúsený do profilu. kormidlo je zavesené na kýlovke na troch 3/16" hmoždinkových závesoch Robart . Smerové kormidlo bude ovládané servom Futaba S3051HV. Hmotnosť ZCHP v tomto stave je 38 gramov....

Stavba krídla

 k4-1.jpgKrídlo je klasickej konštrukcie - rebrá z balzy hrúbky 3 mm, prvé štyri koreňové sú z topoľovej preglejky 3 mm. Hlavný nosník tvoria pásnice zo smreka 8 x 8 mm, vylepené sú stojinou z balzy 3 mm. Torzná skriňa (D-box) je na spodnej strane profilu tvorená vlepenou balzou 2 mm medzi rebrami, pásnicou hlavného nosníka a falošnou nábežkou z balzy 3 mm. Medzi rebrami sú zospodu vložené "maketové" polorebrá z balzy 3 mm. Odtoková hrana je zlepená zo smrekových líšt 2 x 10 mm a 2 x 5 mm. k7-1.jpgPomocný nosník je zlepený z dvoch líšt 5 x 20 mm na prierez 10 x 20 mm. V koreňových rebrách sú epoxydom zalepené laminátové púzdra duralovej spojovacej trubky 20 x 1 mm Topmodel CZ. Kostra krídla je lepená disperzným lepidlom Pattex Wood Express. Kostra v stave na obrázku má hmotnosť 357 gramov, bez krídelka, horného poťahu a páskovania a ďalších detailov. Uvidím, ako bude ďalšou stavbou "priberať"....

 k9-1.jpgKrídlo konečne dostalo pár. Je pripravené na páskovanie rebier a poťah torznej skrine balzou 2 mm. Hmotnosť sa začala šplhať nezvykle vysoko  - po narezaní spojovacích trubiek na mieru váha ukázala 920 gramov! Neviem posúdiť, či je to veľa, model tejto veľkosti som ešte nestaval (až na  trojmetrový vetroň),  ale na "motorák" o rozpätí 2,4 m sa mi to zdá primerané. Odľahčiť už veľmi nebolo čo, ak nechcem, aby sa mi to vo vzduchu rozpadlo....  

k13.jpg Poťah torznej skrine je z ľahkej balzy 2 mm, páskovanie rebier je z balzy 2x10 mm. Krídelká majú nábežnú hranu z balzy 10 mm, rebrá z balzy 3 mm sú páskované balzou 2x10 mm, odtokovka je zložená zo smrekových líšt 2x10 mm a 2x5 mm. Okrajové oblúky na krídelkách sú vyrezané z preglejky 2 mm. Krídelká sú zavesené na 3/16" hmoždinkových závesoch Robart. Krídlo a chvostové plochy sú lakované zaponom, tmel je použitý minimálne, väčšinou len na odstránenie "kozmetických" vád spôsobených manipuláciou s plochami pri stavbe. Hmotnosť krídla pripraveného na poťah je 1200 gramov. Veľa? Málo? Uvidíme....

Stavba trupu

t1.jpg Stavbu trupu som začal priehradovinou zadnej časti. Je lepená zo smrekových líšt 6 x 6 mm. Pôvodne som uvažoval nad balzou 10 x 10, ale po zvážení som dal prednosť smreku.Lepené spoje budú ešte spevnené polkruhovými náglejkami z preglejky 0,8 mm ako na skutočnom stroji. Ale už takto sa javí konštrukcia dostatočne pevná. t2.jpgMotorová časť je z topoľej preglejky 3 mm, prepážky č. 1 a 3 sú z ceiby 5 mm, motorová (č. 2) je podľa dopručenia výrobcu motora Saito z leteckej preglejky 6 mm. Motor bude upevnený na originálnom motorovom lôžku Saito, dodanom s motorom. V prepážke sú na mieru zhotovené otvory pre palivové hadičky, zapaľovanie a tiahlo plynu. Motor bude montovaný invertne, spodnou časťou prepážky bude odvádzaný teplý vzduch od motora. Prepážka č. 4 nesúca podvozok je z leteckej preglejky 5 mm, Prepážky č. 5 a 6 sú opäť z ceiby 5 mm, prepážka č. 7 je z topoľovky 3 mm. Prepážky č. 4 - 7 sú vlepené epoxydom medzi bočnoce z topoľovky 3 mm, spoje sú poistené vyrezanými "zámkami".t9.jpg Na tieto bočnice bola pred vliepaním prepážok nalepená epoxydom priehradovina. V menej exponovaných miestach sú bočnice a prepážky odľahčené vyrezanými otvormi. Tvar hornej zadnej časti trupu určujú poloprepážky z 3 mm topoľovky a smrekové lišty 3 x 3 mm. Pri konštrukcii zadnej časti trupu som vychádzal z konštrukcie skutočného stroja a požiadavky čo najnižšej hmotnosti. Samozrejme nie na úkor pevnosti. Torzná tuhosť kostry je výborná, hmotnosť kostry v tomto štádiu stavby je 960 gramov.

t10.jpgPrilepením motorovej časti trup trochu pribral.  Horné a dolné plato motorovej časti je z topoľovky 3 mm, prepážky č. 1  a č. 3 sú z ceiby 5 mm, prepážka č. 2 - motorová - je podľa doporučenia výrobcu motora Saito z leteckej preglejky 6 mm. Hmotnosť kostry trupu sa vyšplhala na 1310 gramov....

t14.jpgPokračoval som centroplánom. Centroplán je pomerne úzky. Na zámky prepážok č. 5 a 6 sú nalepené epoxydom rebrá z leteckej preglejky 3 mm. Sú v nich vyvŕtané diery pre laminátové púzdra spojovacích trubiek, španováky a kábliky serv krídeliek. Priestor medzi rebrami centroplánu a prepážkami je vylepený (zatiaľ ešte nie celkom) ) odrezkami balzy, po obrúsení bude centroplán a  priestor medzi prepážkami č. 4 - 7 je polepený preglejkou 0,8 mm...t15.jpg

Priestor medzi prepážkami č. 2, 3, 4 je tiež vylepený odrezkami balzy. Po obrúsení je celá horná časť trupu od kokpitu po motorový kryt potiahnutá preglejkou 0,8 mm, pretmelené nerovnosti a vybrúsené. Po tejto operácii hmotnosť trupu vzrástla na  1680 gramov...

img_20171015_152953.jpg Po dlhom čase sa mi podarilo dokončiť podvozok. Je naohýbaný z oceľového drôtu o priemere 5 mm, vzpery sú z drôtu o priemere 4 mm. Spoje sú ovinuté včelárskym drôtom a preliate obaľovanou striebornou spájkou Ag55Sn. Spoje vyzerajú pevné, snáď sa to pri prvom tvrdšom pristátí nerozsype. Kolesá sú nafukovacie DU-BRO  5.50" (140x57 mm). Hmotnosť podvozku s kolesami je 730 gramov...

t17.jpgt18.jpgZmena pohonu si vyžiadala aj úpravu upevnenia motora. Motorová prepážka so zapichovacími maticami a technologickými otvormi bola navrhnutá pre lôžko motora Saito FG-21.Nechcel som rozpitvať celý predok modelu, tak som vyrobil akúsi „pseudoprepážku“ z preglejky hrúbky 6 mm, ktorá sa uchytí na pôvodnú motorovú prepážku štyrmi skrutkami M4 miesto lôžka Saito. Na nej sú uchytené dištančné stĺpiky motora AXi 4130/16. Toto riešenie umožní kedykoľvek prípadnú výmenu pohonu za pôvodne uvažovaný pohon motorom Saito FG-21...

 img_20180513_093635.jpgMaska motorového krytu je laminovaná z troch vrstiev tkaniny 160 g/m2 živicou Epoxy L 285 na polystyrénovomimg_20180526_124202-1.jpg kopyte, prilepenom na ráme masky a vybrúsenom do potrebného tvaru. Kopyto je polepené hnedou balíkovou lepiacou páskou, slúžiacou ako separátor. Páska je po nalepení orezaná okolo rámu tak, aby rám mohol byť pri laminovaní súčasne  prilaminovaný k maske. Páska je pred orezaním prefúknutá teplovzdušnou pištoľou, aby sa odstránili vrásky. Teplota je nastavená na 180°C. Polotovar je po začistení a vyrezaní potrebných otvorov nastriekaný karosárskym tmelom v sprayi a vybrúsený. Hmotnosť je 75 gramov, pevnosť viac ako dostatočná.

bkm1.jpgBočnébkm_zaves.jpg "plechy" sú zhotovené rovnakou technológiou ako maska motora. Použitý materiál je tiež identický. Po vytbkm2.jpgvrdnutí sú orezané na mieru. Po prilaminovaní mozadzných piánových závesov sú prestreknuté karosárskym tmelom v sprayi a vybrúsené...

img_20201108_152934.jpgVyskúšal som na chvostových plochách poťah PES podšívkovinou. Kostra je po obvode, kde bude poťah prilakovaný, nalakovaná neriedeným lepiacim lakom. Poťah je po obvode "pribodovaný" ku kostre stredným sekunďákom, potom je prilakovaný lepiacim lakom, zriedeným 1:1 nitroriedidlom. Podšívkovina je dosť hustá, neriedený lak by neprenikal tkaninou. Po zaschnutí je poťah prefúknutý teplovzdušnou pištoľou nastavenou na 160 - 170°C. "Varhánkov" pri poťahovaní sa netreba obávať, krásne sa došpanujú. Potiahnuté, nenalakované chvostové plochy majú hmotnosť 175, poťahovaním "pribrali" 25 gramov. Pre porovnanie, fotografie vyfúkaných/nevyfúkaných chvostových plôch sú v galéri...

k16.jpgKrídla a krídelká sú potiahnuté tou istou "technológiou" a tiež tou istou podšívkovinou akk17.jpgo chvostové plochy. Nárast hmotnosti poťahu je tu samozrejme citeľnejší ako pri chvostových plochách - krídlo má plochu 90 dm2.  Potiahnuté krídla majú hmotnosť 1285 g.  Kompletné nosné plocha a chvostové plochy pripravené na lakovanie majú hmotnosť 1460 g, poťah má 110 gramov. Koľko "priberie" lakovaním, povrchovou úpravou, uvidíme...

t21.jpgBočné "plechy" motorového krytu... Pravý je po opracovaní t22.jpgprilepený na pevno, ľavý je zavesený na pianových závesoch a otvárateľný, aby bol zaistený prístup k prijímaču, regulátoru a k pohonnému akumulátoru. V otvorenej polohe je kryt podopretý vzperou z hliníkovej pletacej ihlice o priemere 3 mm, v zatvorenej polohe je zaistený klasickými posuvnými kabínovými zámkami...

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Comper Swift XXL

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář